Vítejte, 

Odkup - Společnosti | CZ

Krizové řízení | odkup zadlužené společnosti | změna statutárních orgánů | likvidaci a jejich reorganizace 

 

Dosazení krizového manažera

Vybereme a dosadíme do Vaší firmy krizového profesionála, který bude jednat za Vaší firmu u všech nepříjemných každodenních starostech, jako například jednání s věřiteli, bankami či úřady ( finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovny, soudy, apod.) v mezích, které společně stanovíme.


Krizové řízení společnosti

Hrozí Vaší firmě vyhlášení insolvenčního řízení či konkurz? Provedeme profesionální analýzu aktiv, pasiv, nákladů i výnosů a celkové obchodní strategie Vaší firmy. Převedeme obchodní podíly Vaší firmy a najdeme možnost, jak legálně dovézt firmu ke konkurzu a vyrovnání s věřiteli a zachránit Vaše obchodní aktivity.


Odborný dohled nad firmou

Nebo chcete dále zůstat majiteli společnosti? Budeme tedy pracovat externě. Všechny potřebné kroky jako jednání s věřiteli či dlužníky a další kroky, které povedou k naplnění výroby či obchodu budeme konzultovat společně.


Zbavíme Vás zadlužené firmy

Převezmeme Vaši zadluženou, ztrátovou, problémovou či jinak nepohodlnou firmu, odkoupíme celý obchodní podíl, zajistíme změnu statutárních orgánů, popř. změnu názvu společnosti či změnu sídla.


Zajistíme také :

- nákup a prodej společností
- revitalizace, restrukturalizace, krizové řízení firem
- správa a likvidace společností
- zastupování před úřady či věřiteli
- zajistíme sídlo v Praze, Brně, Ostravě

 

Odkupujeme jakkoli zadlužené společnosti, včetně výroby, úvěrů, leasingů, zaměstnanců, movitého i nemovitého majetku.

  

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kdykoliv informovat telefonicky nebo emailem.

 

Preferujeme jednoznačně individuální přístup ke klientovi a maximální znalost jeho specifických problémů. Z hlediska zákazníka je proto podle našeho názoru nejvýhodnější dlouhodobá spolupráce a kombinace více námi nabízených produktů. Tento postup našim klientům nabízí značné finanční a časové úspory a maximalizaci využití dostupných informací.Společnost se zabývá také komplexním oddlužením nemovitostí, vyplacením exekucí, dražeb, nevýhodných zástav, příp. jiných úvěrů v rámci této činnosti pro Vás zajistíme:


- ke každému klientovi přistupujeme individuálně tzn. osobní prohlídka nemovitosti, s tím spojená i osobní schůzka s klientem, kde mu budou poskytnuté veškeré potřebné informace o námi poskytovaných půjčkám, případně veškeré informace, které bude klient požadovat
- hledáme vždy nejvýhodnější a nejefektivnější řešení pro naše klienty
- zajistíme veškeré potřebné podklady a doklady k vyplacení pohledávek a dluhů ( listy vlastnictví, katastrální mapy, nabývací tituly, prohlášení zástavních věřitelů )
- zjistíme přesnou výši Vašich dluhů a pohledávek
- zajistíme vypracování potřebného znaleckého posudku k Vašim nemovitostem
- zajistíme komplexní finanční, poradenský a právní servis
- vedeme veškerá jednání s věřitely, exekutory, různými institucemi, úřady: finanční úřad, katastrální úřad aj.
- nemusíte dokládat Váš příjem
- nepožadujeme doložení bezdlužnosti

 

 

V případě zájmu o naše služby nebo další informace nás kdykoliv kontaktujte. Nebo pokud byste projevili zájem o koupi některé z nabízených společností, které jsme klientovi vyřešili nebo od nějpřevzali, můžete se na nás kdykoliv obrátit.

  

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Zřeknutí se právní odpovědnosti

Tyto web stránky neposkytují právní rady a tudíž nemohou být za takové považovány. Přestože se v maximální míře snažíme o přesnost a úplnost poskytnutých informací, nepřebíráme jakoukoli právní zodpovědnost za jakékoli prohlášení, které je na nich prezentováno. Naše společnost neposkytuje právní služby. V případě, že jsou v rámci naší činnosti našimi klienty vyžadovány právní služby, obracíme se za účelem jejich poskytnutí na osoby oprávněné tyto služby nabízet (notáři, advokáti).

Novinky

Právní úprava od 1. 1. 2014 již nepřipouští listinné akcie na majitele

01.02.2014 07:00
  Akcie na majitele mohou po tomto datu existovat a být emitovány pouze jako zaknihované, anebo jako imobilizovaný cenný papír. Akciové společnosti s akciemi na majitele jsou v České republice poměrně oblíbené, neboť umožňují nejen anonymní akcionářskou strukturu, ale i...

Anonymita vlastnictví společnosti nebo jak zůstat neviditelným

15.11.2013 07:55
    Mnoho podnikatelů řeší při svém podnikání otázku " neviditelnosti ". Jistě , můžeme se setkat is případy, kdy se snaží " neviditelně " podnikat osoba , které to zakazuje zákon, například v případě výkonu veřejné služby ( například pracovní poměr ve státní službě). Může jít ale...

Tichý společník - anonymní investor

15.11.2013 07:00
  V posledním článku anonymita vlastnictví společnosti jsme rozebírali problematiku anonymity podnikání. Šlo zejména o institut akciové společnosti , kdy se do obchodního rejstříku nezapisují majitelé akcií, kteří jsou majiteli samotné společnosti . Tímto způsobem se lze " skrýt " ,...

Odstoupení od smlouvy o převodu obchodního podílu ve spol. s r.o.

06.12.2012 07:00
  Odstoupení od smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným: reakce ze strany společnosti Smluvní převod obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným (společnost) je v obchodní praxi běžnou a velmi častou transakcí. Méně časté jsou případy odstoupení od...

Ekonomické a právním poradenství pro restrukturalizaci společnosti

12.05.2012 07:30
Naše společnost se zaobírá speciálním ekonomickým a právním poradenstvím pro restrukturalizace a úpadky firem.   Hlavním posláním je pomáhat firmám a společnostem, které se ocitly v problémech a hledat nejvhodnější řešení efektivního řízení pro další období, nebo provedení likvidace a útlum...

Novinky v insolvenčním řízení

15.09.2011 07:00
Základní rozdíly mezi starou a novou úpravou insolvence Do 31.12.2007     - Konkurz     - Vyrovnání Nejasná formulace: dlužník není schopen plnit své závazky po delší dobu. Soudy musely stanovit různá výkladová pravidla. Od 1.1.2008 – nový insolvenční...

Odpovědnost za škodu

09.04.2011 07:30
Statutární orgán bude více odpovědný za dluhy v s.r.o., nebo a.s. Experti z ministerstva spravedlnosti teď sepisují novou legislativu, která vychází letitým prosbám věřitelů vstříc. "V návrhu nového zákona o obchodních společnostech a družstvech se obecně klade větší důraz na odpovědnost osoby,...