Neoprávněný konkurs


Co dělat, když na Vás někdo podá návrh na insolvenční řízení ? Nebo už je Vaše společnost v insolvenčním rejstříku ?

Pokud najdete svou firmu v insolvenčním rejstříku nebo bude-li Vám soudem oznámeno, že proti Vaší společnosti (nebo fyzické osobě – OSVČ) bylo zahájeno insolvenční řízení, nepodléhejte panice. Dokud soud nerozhodne o Vašem případném úpadku, pomůžeme Vám soudu dokázat, že v úpadku nejste nebo že jste ho již odvrátili. Již zahájením insolvenčního řízení se aktivují některé procesy - blokuje se Váš majetek a blokují se věřitelé. Od zveřejnění vyhlášky o zahájení řízení Vám poradíme, jak spravovat svůj majetek v souladu se zákonem platným od 1.1.2008 (nový insolvenční zákon).


Poraďte se odborníky Odkup-spolecnosti.cz. Budeme aktivně spolupracovat se soudem a snažit se domluvit se věřiteli:

    - připravíme stanovisko k podanému insolvenčnímu návrhu
    - doložíme potřebné listiny jako důkazy
    - požádáme o pomoc i Vaše ostatní věřitele (prohlášení úpadku totiž téměř nikdy není v jejich zájmu)

Pokud však v úpadku opravdu jste, pokusíme se o zmírnění dopadů insolvenčního řízení. Po rozboru situace můžeme soudu navrhnout vyhlášení moratoria. V případě, že jste nepodnikatelem, můžeme připravit podání návrhu na povolení oddlužení.


Dozvíte-li se, že bylo proti vám zahájeno insolvenční řízení:

    - nepropadejte panice, zároveň však nepodceňujte situaci;
    - poraďte se s odborníky;
    - pracujte na obhajobě své hospodářské pozice, a to právě ve spolupráci s odborníky.

 

V případě zájmu o naše služby nebo další informace, nás kdykoliv kontaktujte.