O nás

Společnost se zabývá také komplexním oddlužením nemovitostí, vyplacením exekucí, dražeb, nevýhodných zástav, příp. jiných úvěrů v rámci této činnosti pro Vás zajistíme.

 

Preferujeme jednoznačně individuální přístup ke klientovi a maximální znalost jeho specifických problémů. Z hlediska zákazníka je proto podle našeho názoru nejvýhodnější dlouhodobá spolupráce a kombinace více námi nabízených produktů. Tento postup našim klientům nabízí značné finanční a časové úspory a maximalizaci využití dostupných informací. Jsme schopni převzít Vaši zadluženou, ztrátovou, problémovou či jinak nepohodlnou firmu, odkoupíme celý obchodní podíl nebo zajistíme změnu statutárních orgánů, popř. změnu názvu společnosti či změnu sídla.


Odkupujeme jakkoli zadlužené společnosti, včetně výroby, úvěrů, leasingů, zaměstnanců, movitého i nemovitého majetku.

 
Dále také řešíme: 

- nákup a prodej společností
- revitalizace, restrukturalizace, krizové řízení firem, správa a likvidace společností
- zastupování před úřady či věřiteli
- zajistíme sídlo v Praze, Brně, Olomouci, OstravěV případě zájmu o naše služby nebo další informace, nás kdykoliv kontaktujte

 

- dále také zajistíme

Restruktualizace a krizový management

- provedení due dilligence

- identifikaci finančních, řídících a personálních nedostatků

- návrh a vlastní realizaci změn

 
Akvizice ( jedná se o převzetí ztrátové a nevýkonné společností )

Okamžitě za Vás převezmeme:

    - řízení a běžný chod společnosti
    - vedení účetnictví a správu majetku
    - personální agendu
    - jednání s věřiteli
    - organizaci valných hromad
    - problémy s likvidací a insolvenčním řízenímV případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité a zajímá Vás více?  Můžete nás kdykoliv kontaktovat.

 

Odkup firem a společností

Odkup podniku je vždy individuální záležitostí. Kontakt pro sjednání schůzky spolecnostCZ@email.cz.

Připravte s sebou na jednání zde uvedené dokumenty (v kopiích), pokud je máte k dispozici, vzhledem ke značnému urychlení procesu analýzy.

    - výpis z obchodního rejstříku
    - zakládací dokumenty společnosti včetně následujících změn a dodatků
    - nejaktuálnější účetní uzávěrka
    - nejaktuálnější konsolidovaná uzávěrka
    - seznam závazků s uvedením částky, adresy, IČ, důvodů
    - seznam pohledávek s uvedením částky, adresy, IČ, důvodů
    - soupis závazků a pohledávek neuvedených v účetnictví
    - seznam závazků a pohledávek vůči společnostem ve skupině
    - seznam nemovitostí, které společnost vlastní a k nim všechny přísl. dokumenty

       (nabývací doklad, znalecký posudek, výpis z listu  vlastnictví, nájemní smlouvu a jiné)


    - inventurní soupis nemovitého majetku, zásob, zboží, včetně majetku vedeného v operativní evidenci

     (účetně i daňově odepsaného)


    - úvěrové smlouvy, potvrzení banky o výši úvěru, zástavní smlouvy
    - leasingové smlouvy
    - právní aktivity v jiných společnostech - aktuální výpis z OR a SCP
    - seznam zaměstnanců a závazků vůči nim
    - seznam nájemních smluv
    - seznam licencí, patentů a jiných práv
    - soupis závazků vůči orgánům státní zprávy
    - soupis vedených soudních sporů, návrhů na konkurz, exekucí a pod., vč. kopií dokumentů
    - podnikatelský záměr
    - a další relevantní doklady a smlouvy


Likvidace firem

Přijďte s veškerou dokumentací a my Vám zdarma navrhneme nejvhodnější formu likvidace Vaší obchodní společnosti nebo firmy, případně Vám osvětlíme sled, parametry a náročnost jednotlivých konkrétních úkonů.
 

V případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité a zajímá Vás více ?  Můžete se nás kdykoliv kontaktovat. Nebo pokud byste projevili zájem o koupi některé z nabízených společností, které jsme klientovi vyřešili nebo od něj převzali, můžete se na nás kdykoliv obrátit.
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Zřeknutí se právní odpovědnosti

Tyto web stránky neposkytují právní rady a tudíž nemohou být za takové považovány. Přestože se v maximální míře snažíme o přesnost a úplnost poskytnutých informací, nepřebíráme jakoukoli právní zodpovědnost za jakékoli prohlášení, které je na nich prezentováno. Naše společnost neposkytuje právní služby. V případě, že jsou v rámci naší činnosti našimi klienty vyžadovány právní služby, obracíme se za účelem jejich poskytnutí na osoby oprávněné tyto služby nabízet (notáři, advokáti).

 

Likvidace, odkup firem a společnosti