Prodej společností - výhody koupě společnosti


Hlavní výhodou ready made společností je, že:

    - nepotřebujete základní kapitál pro založení společnosti. Stačí zaplatit její cenu.
    - odpadají vám všechny starosti spojené se založením firmy.
    - za společnost můžete jednat během několika hodin.Co bezpečnost koupě ready made společnosti? A také se nás ptáte, zda je koupě firmy bezpečná, a zda nehrozí nějaká rizika ?

    - prodej firem patří mezi naše hlavní činnosti již několik let, založili a prodali jsme více, než 1000 společností - vždy bez rizika pro kupujícího a k jeho spokojenosti.
    - žádná společnost z naší nabídky nikdy nevyvíjela žádnou ekonomickou aktivitu, není zatížena dluhy a nemá žádné jiné závazky, což vám při prodeji firmy doložímePokud firmu kupujete od věrohodné společnosti, nemáte se čeho bát. Máme spoustu spokojených zákazníků, přešlapy si nemůžeme dovolit. Pokud si přesto nejste čímkoli jistí, kontaktujte nás.


Proč si nás vybrat ?

    - prodeji firem se věnujeme více, než 5 let
    - na webu uvádíme transparentní ceny bez skrytých poplatků
    - vysvětlíme vám vše potřebné, můžete se ptát na cokoli
    - k prodaným společnostem dodáváme čestná prohlášení o bezdlužnosti a zpracované účetnictví dokazující, že společnosti jsou bezpečné a bez závazků
    - stojíme si za kvalitou svých služeb


Naše garance

Stojíme si za kvalitou námi poskytovaných služeb, které svým zákazníkům poskytujeme již více, než deset let. Abychom vás ujistili, že kupujete "čistou" společnost bez závazků, dostanete od nás:


Certifikát právní jistoty

Naše společnost dlouhodobě spolupracuje s advokáty, kteří garantují postup při zakládání nových společností, taktéž při jejich následném prodeji, včetně veškeré dokumentace a její soulad se zákony České republiky. Důkazem takovéhoto stavu je certifikát právní jistoty vydaný advokátní kanceláří, který dokládáme ke každé prodané společnosti.


Čestné prohlášení o bezdlužnosti ready made společnosti

Zakoupení ready made společnosti je zcela bezpečné vzhledem k tomu, že společnost nevykazuje žádnou ekonomickou aktivitu, nezačala podnikat. Dokladem takovéhoto stavu je čestné prohlášení statutárního orgánu, který prohlašuje, že společnost nevyvíjela žádnou podnikatelskou činnost a nevznikly jí tímto žádné závazky, mimo závazků na úhradu vstupních nákladů, které byly řádně a včas vypořádány. Dále prohlašuje, že společnost nebyla zavázaná z titulu směnky nebo jakéhokoliv jiného cenného papíru.


Zpracované účetnictví

Důkazem nulového stavu závazků ready made společnosti je zpracované účetnictví, které je předáno klientovi v momentě zápisu změn souvisejících s převodem společnosti do Obchodního rejstříku.


Ready made s.r.o. a bezpečnost, závazky a předchozí činnost

    - žádné závazky ani předchozí činnost - s.r.o. z naší nabídky nejsou vázány z titulu směnky ani jiných cenných papírů - ručíme za to, že společnosti jsou bez závazků a při koupi spolrečnosti vám poskytneme čestné prohlášení o její "čistotě". Společnosti nikdy nepodnikaly, byly založeny jen za účelem prodeje a převodu na nového majitele.
   - koupit s.r.o. od nás je bezpečné - pokud byste se přeci jen chtěli o čemkoli ujistit, jsme vám k dispozici na našich kontaktech.


Ceník ready made společností:


TYP SPOLEČNOSTI                            CENA CELKEM S DPH

společnost s ručením omezeným                    33 000, -Kč
notářský zápis k s.r.o.                                      5 000,-Kč
                  
akciová společnost                                        78 000,--Kč
notářský zápis k a.s.                                       5 000,--Kč

 
Společnost s ručením omezeným - cena 33 000,-- Kč s DPH  za prodej ready made s.r.o. zahrnuje:

    - uspořádání valné hromady, na které dojde ke změně jednatele a společníka
    - vyhotovení veškeré dokumentace nutné k zápisu změn do obchodního rejstříku
    - ověření listin a podpisů
    - zajištění výpisu z RT jednatelů (pro občany ČR)
    - soudní poplatky na zápis změn do obchodního rejstříku
    - podání Návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku
    - registrace k dani z příjmu právnických osob
    - převod spisu na místně příslušný soud v případě změny sídla mimo Prahu, Ostravu
    - zřízený účet u banky  (není nutné si jej ponechat)
    - vyřízený Výpis z Živnostenského rejstříku (Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – všech 80 oborů živností volných)
    - vyhotovení úplného znění Zakladatelské listiny , resp. Společenské smlouvy pro dodání do Sbírky listinCena 5 000,- Kč s DPH za notářský zápis k s.r.o. zahrnuje:

V případě nutnosti uspořádání valné hromady u notáře (požadavek změny názvu společnosti, sídla mimo Prahu či Ostravu, doplnění předmětů podnikání, jmenování více jednatelů, rozdělení obchodního podílu na více společníků, atd.), je nutné tyto změny provést formou notářského zápisu a to za příplatek 5.000,- Kč vč. DPH (notářský poplatek).

 


Akciová společnost - cena 78 000,--  Kč s DPH  za prodej ready made  a.s.  zahrnuje:

    - uspořádání valné hromady, na které dojde ke změně statutárních orgánů a akcionáře
    - vyhotovení veškeré dokumentace nutné k zápisu změn do obchodního rejstříku
    - ověření listin a podpisů
    - zajištění výpisu z RT jednatelů (pro občany ČR)
    - soudní poplatky na zápis změn do obchodního rejstříku
    - podání Návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku
    - registrace k dani z příjmu právnických osob
    - převod spisu na místně příslušný soud v případě změny sídla mimo Prahu, Ostravu
    - zřízený účet u banky (není nutné si jej ponechat)
    - vyřízený Výpis z Živnostenského rejstříku (Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – všech 80 oborů živností volných)
    - vyhotovení úplného znění Stanov společnosti  pro dodání do Sbírky listinCena 5 000,- Kč s DPH za notářský zápis k a.s. zahrnuje:

V případě nutnosti uspořádání valné hromady u notáře (požadavek změny názvu společnosti, sídla mimo Prahu či Ostravu, doplnění předmětů  podnikání, členů představenstva, převod akcií na více akcionářů atd.) je nutné tyto změny provést formou notářského zápisu a to za příplatek 5 000,- Kč vč. DPH (notářský poplatek).

 
Založení společnost na klíč zahrnuje:

    - příprava zakladatelských smluv a ostatních právních dokumentů potřebných k založení společnosti
    - uspořádání valné hromady včetně možnosti Vašeho zastupování na základě plné moci
    - notářské poplatky (s.r.o. cca 5 000,- Kč | a.s. cca 17 000,- Kč)
    - ověření listin a podpisů ( cca 1 000,- Kč)
    - příprava podkladů pro vyřízení živnostenského oprávnění případně koncesních listin
    - kompletní přípravu dokumentů nutných pro zápis společnosti do obchodního rejstříku,včetně úhrady soudního poplatku ( s.r.o. 6 000,- Kč | a.s.12 000,- Kč) za zápis společnosti na příslušný krajský soudCena nezahrnuje:

- poplatky za vyřízení živnostenských oprávnění nebo koncesních listin

Veškeré výše uváděné ceny jsou ceny základní, odvíjející se u s.r.o. od základního kapitálu ve výši 200.000,-Kč a jednoho notářského zápisu, u a.s. od základního kapitálu 2.000.000,-Kč a jednoho notářského zápisu. V případě nadstandardních požadavků klienta se cena zvyšuje o nutné náklady.

 
Další doplňkové služby:

- vyřízení živnostenských oprávnění (volných, vázaných, řemeslo , koncese) - v ceně společnosti
- registrace k dani z příjmu právnických osob - v ceně společnosti
- registrace na FÚ k DPH, případně k jiným daním - 2 600,- Kč
- sídlo Ostrava (více informací v poskytnutí sídla) - 1 000,- Kč / měsíc
- sídlo Praha 3,4,8,10 (více informací v poskytnutí sída ) od 1 000,- Kč / měsíc
- sídlo Brno (více informací v poskytnutí sídla) od 1 350,- Kč / měsíc