Zprostředkujeme převzetí zadlužené společnosti.

 
Zprostředkujeme převzetí zadlužené společnosti (lze i za vyhlášení insolvence) a novému nabyvateli poskytneme odbornou pomoc při správě této firmy až do případného vyhlášení konkurzu a následné likvidace.


Co Vám naše firma může nabídnout před konkurencí:


- Dokonalou znalost požadavků věřitelů. Naše kroky směřují jak ke spokojenosti dlužníka, tak i ke spokojenosti věřitele. Dochází tak mnohdy k narovnání vyhrocených sporů, jež z více jak 90% případů krachujících forem končí před vyšetřujícím orgánem PČR.


- Dokonalou znalost zákonů, včetně trestního práva.  Naši klienti jsou obeznámeny s problematikou jejich firmy a jsou jim podána taková doporučení, které odbourají rizika trestního stíhání.Zprostředkování převodů firem zajišťujeme na spolehlivé subrety, jež jsou loajální k bývalým vlastníkům a manažerům firmy a navíc se firmu snaží vyvést z dluhové pasti případnou restrukturalizací.

 

- Souhrnem jsme jedinou firmou, která zprostředkovává prodej, nebo bezúplatný převod problematické formy a umožňuje bývalým vlastníkům se soustředit na svou práci bez hrozby Insolvence a problematiky a zátěže, jež je s firmou spojena.Souhrnem jsme jedinou firmou, která zprostředkovává prodej, nebo bezúplatný převod problematické firmy na nové majitele a umožňuje bývalým vlastníkům a manažerům se soustředit na svou práci bez zátěže řízení firmy s vyhlídkami na vyhlášení Konkurzu.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zřeknutí se právní odpovědnosti

Tyto web stránky neposkytují právní rady a tudíž nemohou být za takové považovány. Přestože se v maximální míře snažíme o přesnost a úplnost poskytnutých informací, nepřebíráme jakoukoli právní zodpovědnost za jakékoli prohlášení, které je na nich prezentováno. Naše společnost neposkytuje právní služby. V případě, že jsou v rámci naší činnosti našimi klienty vyžadovány právní služby, obracíme se za účelem jejich poskytnutí na osoby oprávněné tyto služby nabízet (notáři, advokáti).